U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Als je ergens mee zit ...

... dan bestaat de kans dat het jou overmatig bezighoudt en dat je het gevoel hebt er niet mee verder te komen. Je piekert, het houdt je wakker of het eist gewoon te veel aandacht op. Het luisterend oor van vrienden en familie waardeer je, maar geven niet de rust of het inzicht waar je naar verlangt.  

Je ervaart een probleem...maar vraagt je wellicht ook af of je eigenlijk wel weet wat je probleem is.

Dan bieden gesprekken van DenkPraktijk uitkomst.

DenkPraktijk is een filosofische gesprekspraktijk.

In de één-op-één gesprekken van DenkPraktijk ga je op zoek naar wijsheid.

Met de vraag als middel - én met de vraag als doel - verkennen en ontrafelen wij samen jouw denkwerk ten aanzien van de kwestie die jou bezighoudt.

Je ontdekt misschien ideeën die standhouden, maar je ziet ook overtuigingen sneuvelen. Je stoft oude denkpatronen af, en je waagt je aan hersenspinsels, maar bovenal verken je en benoem je datgene wat je niet weet. En dat doe je met een vraag !

 

Wijsheid?

DenkPraktijk heeft de waarheid niet in pacht, maar vertrekt vanuit het vertrouwen dat je zelf richting kunt geven aan jouw denken en doen.

De gesprekken van DenkPraktijk zijn didactisch ingestoken. Ze zijn er op gericht de cliënt een vragende houding aan te leren, waarmee de cliënt zijn of haar eigen denkwerk kan bevragen en in beweging kan zetten.

De gesprekken zijn dus niet therapeutisch van aard. Dus geen diagnose; geen behandelplan.

Dat wil niet zeggen dat cliënten geen probleem kunnen ervaren, of dat DenkPraktijk deze problemen niet serieus neemt.

Integendeel, cliënten hebben vaak een zwaarwegend probleem; en dat probleem wordt serieus genomen.

Dat doen we door deze kwestie kritisch te bevragen en in beweging te zetten. 

Zo kom je verder met jouw vraagstuk en word je wijzer!

?

Wil je wijzer worden?

Durf het dan niet te weten!

Want als je het niet weet

Creëer je ruimte voor jouw vraag

En als je die vraag stelt

Dan zet je iets in beweging!

       

 

'Alles wat ik weet, is dat ik niets weet' - Socrates -

Naar het voorbeeld dat Socrates meer dan 2000 jaar geleden gaf, staat wijsheid voor een niet-weten dat scherpte biedt in vraagstukken en problemen.

Dat betekent niet dat er geen antwoorden zijn of dat er niets geweten kan worden, maar wijsheid ontstaat pas op de vloedlijn van wat je wel en niet weet. Door het onderzoeken van jouw denkbeelden en aannames ontdek je wat ‘waar’ is en wat niet.

Het specifieke niet-weten wat je dan ontdekt, brengt focus aan in jouw zoektocht.

 

Uw gesprekspartner? Dat ben ik, Gilbert Leistra!

Ik ben in 1974 als filosoof ter wereld gekomen, namelijk onwetend én nieuwsgierig!

Om de levensvragen die mij bezighielden te doorgronden zocht ik al van kleins af aan de rust van de natuur op. In de studie bos en natuurbeheer wist ik mijn liefde voor de natuur een plek te geven. Mijn liefde voor reflectie bracht mij echter weer in beweging wat leidde tot een promotieonderzoek in de Toegepaste Filosofie. Beide interesses weet ik inmiddels sinds 2008 te combineren als praktisch filosoof bij de opleiding Bos en Natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein.

Sinds 2015 geeft ik ook richting aan DenkPraktijk. Ik leg mij daarin toe - onder meer als Socratisch gespreksleider - op het begeleiden van het denken van anderen.

Ik weet gelukkig nog steeds niet veel, en ik ben ook nog steeds nieuwsgierig! Een prima combinatie om het verhaal van anderen onbevangen en zonder oordeel te bevragen.

 

Nieuwsgierig?  Maak vrijblijvend en kosteloos een afspraak om kennis te maken

 

Wanneer?

De thuisbasis van DenkPraktijk is Amsterdam en gesprekken vinden plaats op

woensdagochtend (9.00 - 11.30) en vrijdag (9.00 - 17.00).

In overleg zijn andere dagen en tijden bespreekbaar.

 

Hoe lang?

Voor elke sessie reserveer ik 45 minuten. In de praktijk komt het er op neer dat wij dan 35 tot 40 minuten in gesprek zijn.

 

Waar?

Gesprekken vinden in de regel plaats op één van twee locaties, namelijk:

1. Coachhuis Amsterdam West - Van Oldenbarneveldtstraat 48C, 1052 KC Amsterdam, of

2. Coachhuis Amsterdam Vondelpark - Van Eeghenlaan 27, 1071 EN Amsterdam

Tarieven

De tarieven die DenkPraktijk hanteert zijn opgebouwd naar draagkracht. Genoemde tarieven gelden per afzonderlijk gesprek en zijn incl. BTW.

NB! Het kennismakingsgesprek is gratis en zonder verplichtingen.

Voor een serie van gesprekken kunnen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

Bedrijven en organisaties kunnen een offerte aanvragen wanneer ze medewerkers gesprekken willen aanbieden.

 

Bruto maandinkomen

Per sessie

a. Minder dan 2.000

in overleg

b. 2.000 - 3.000

€ 70

c. 3.000 - 5.000

€ 90

d. meer dan 5000

€ 110

 

 

DenkPraktijk

Dr. ir. Gilbert R. Leistra

vragen@denkpraktijk.nl

020 - 24 41 029

KvK: 63466414